پنج به دو

پنج روز در هفته دو هزار کالری و دو روز در هفته پانصد کالری دریافت خواهید کرد. به روزهای دو هزار کالری فیدینگ و به روزهای پانصد کالری فستینگ گفته می‌شود. برای آقایان و خانمهای بالای صد کیلو این میزان کالری متفاوت است.

دکمه بازگشت به بالا
بستن